Happy Vishu Greetings for all of you

Happy Vishu Greetings for all of you

Wishing you all a very happy Vishu…. ഭദ്രദീപത്തിനു മുന്നിൽ നിന്നു ഭഗവാനെ കണി കാണുമ്പോൾ മനസ്സിൽ നന്മയുടെ കണിക്കൊന്ന പൂത്തു നിൽക്കും വർഷം മുഴുവൻ അത് വാടാതിരിക്കട്ടെ വിഷു ആശംസകൾ  ………. I have done this painting for this Vishu.. My trial in Poster Colours….

error: Content is protected !!